Giáo trình cấu trúc máy tính: sự tương đương logic của phần cứng và phần mềm

Tác giả: Tống Văn On
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 554
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

-

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm