Những vấn đề chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH: Bối cảnh, xu hướng và động lực phát triển

Tác giả: -
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số trang: 281
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

VL

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm