Kế toán tài chính (tái bản lần thứ 8 đã chỉnh sửa theo thông tư 200)

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 906
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

VL

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm