Lập, đọc, phân tích và kiểm tra báo cáo tài chính

Tác giả: Trần Mạnh Dũng, Phạm Đức Cường, Đinh Thế Hùng
Nhà xuất bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 281
Hình thức: Mượn về nhà

Mã đăng ký cá biệt


Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm