Matlab & Simulinh dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Tác giả: Nguyễn Phùng Quang
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 481
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

-

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm