Nghiên cứu thiết kế chế tạo Kit vi điều khiển họ MCS 51, để giảng dạy thực hành môn vi xử lý, có ghép nối với máy tính

Tác giả: Trần Văn Hào
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 85
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

D

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm