Nghiên cứu, thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển và tự động đếm sản phẩm trong công nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Trọng Phương
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 72
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

D

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm