Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bằng ánh sáng FM trong điều khiển robot cứu hộ, cứu hộ

Tác giả: Hà Thanh Nguyên
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 79
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

D

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm