Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý ảnh trong điều khiển mô hình băng tải phân loại sản phẩm theo màu

Tác giả: Lê Thị Thu Tuyết
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 56
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

D

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm