Nghiên cứu và xây dựng các bài thí nghiệm cho trạm kiểm tra, tay gắp và trạm robot trong hệ thống vận chuyển MPS của hãng FESTO.

Tác giả: Trần Văn Diện
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 83
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

D

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm