Những qui định VB pháp luật về quản lý, sử dụng CC-VC nhà nước quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp

Tác giả: Thái Hồng Nghĩa
Nhà xuất bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 606
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

VL

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm