Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin phương pháp và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 276
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

-

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm