Quản lý hiệu năng và quản lý tự chủ trong nhà trường- một cơ chế để phát triển

Tác giả: -
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2002
Số trang: 178
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

VL

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm