Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phun nhiên liệu diesel điện tử trên ô tô dùng làm phương tiện dạy học

Tác giả: Trần Văn Toán
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 130
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

D

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm