Tìm hiểu kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh bằng toán tử không gian và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 53
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

D

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm