Tính toán, thiết kế bộ chày gối uốn kim loại trong kiểm tra có phá hủy mối hàn trên máy thủy lực 40 tấn

Tác giả: Lê Hoàng Thạch
Nhà xuất bản: -
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 100
Hình thức: Đọc tại chỗ

Mã đăng ký cá biệt

D

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm